Hiệu quả của phương pháp sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm với hỗ trợ hút chân không trong xử trí tổn thương vú tại Bệnh viện Hùng Vương
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. B. C., Trần, T. N. H., Nguyễn, V. M. L., Dương, M. T., Nguyễn, T. H. O., Trần, T. N. B., & Mạc, T. T. P. (2020). Hiệu quả của phương pháp sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm với hỗ trợ hút chân không trong xử trí tổn thương vú tại Bệnh viện Hùng Vương. Tạp Chí Phụ sản, 18(3), 49-53. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.3.1101

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phương pháp sinh thiết vú với hỗ trợ hút chân không (VABB) dưới hướng dẫn siêu âm trong xử trí tổn thương vú.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu mô tả hàng loạt ca, được thực hiện tại bệnh viện Hùng Vương từ tháng 08 năm 2018 đến tháng 06 năm 2020.

Kết quả: 77 trường hợp được thu nhận. VABB giúp làm rõ 5 ca không rõ chẩn đoán sau sinh thiết kim lõi (CNB); nâng mức độ 1 ca có kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) trước đó là nghi ngờ thành ung thư ống tuyến vú tại chỗ; thay thế mổ cắt u trong 75 trường hợp. Trong quá trình thực hiện sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm với hỗ trợ hút chân không, bệnh nhân đau từ 1 - 3 điểm theo thang điểm đánh giá bằng mắt thường (Visual analogue scale - VAS) và đều hết trong lúc làm sinh thiết thông qua phương pháp gây tê qua ống kết nối và chế độ bơm tê vào khoang sinh thiết. Biến chứng bầm da chiếm 23,4% có bầm da, và 14,3% có tụ dịch và tụ máu sau sinh thiết vú ổn sau điều trị 1 - 2 tuần.

Kết luận: Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm với hỗ trợ hút chân không là phương pháp an toàn, thẩm mỹ trong chẩn đoán chính xác tổn thương vú và là một lựa chọn điều trị u vú lành tính cho người bệnh.

Từ khóa

hút chân không, BIRADS, siêu âm, FNA, CNB, u nhú
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.