Gửi bài

Gửi bài

Quý vị cần Đăng kýĐến trang Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

Những điều cần biết trước khi gửi bài

Trong quá trình gửi bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn dưới đây.
  • Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
  • File bài nộp ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
  • Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
  • Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
  • Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
  • Tên file bản thảo là tiếng Việt không dấu, ngắn gọn, không có ký tự đặc biệt
  • Đính kèm bản cam kết đã có chữ ký của tác giả dạng file PDF. Tải file tại đây

Hướng dẫn dành cho Tác giả

QUY TRÌNH XỬ LÝ BẢN THẢO
 
Bản thảo cần được soạn thảo bằng chương trình Microsoft Word, font chữ Unicode và tuâ theo các yêu cầu sau:
 

⊕ Phải có ĐỦ tiêu đề bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Không được viết HOA toàn bộ tiêu đề)
⊕ Phải có ĐỦ họ và tên đầy đủ của tất cả tác giả bằng tiếng Việt và tiếng Anh (đúng định dạng: Trương Mỹ Ngọc1, Đỗ Thị Minh Nguyệt1, Hồ Viết Thắng2)
⊕ Đơn vị công tác tiếng Việt đúng định dạng:
1 Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ;
2 Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

⊕ Đơn vị công tác tiếng Anh đúng định dạng:
1 Can Tho OB/GYN Hospital
2 University of medicine and pharmacy at Ho Chi Minh city

⊕ Tóm tắt bài báo bằng tiếng Việt (Mục tiêu, Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Kết luận).
⊕ Tóm tắt bài báo bằng tiếng Anh (Objectives, Materials and Methods, Results, Conclusions).
⊕ Từ khoá tìm tiếng Việt (Từ khoá) và tiếng Anh (Keywords)
⊕ Họ và tên, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm liên lạc
⊕ Họ và tên của tác giả chịu trách nhiệm chính
⊕ Trích dẫn tài liệu trong bài báo đúng theo quy định [1], [2]. Không sử dụng đấu ngoặc đơn( ). Ví dụ: “ Αlpha thalassemia là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường do đột biến gen α-globin, gây thiếu máu tan máu mạn tính hoặc phù thai, thai chết lưu [1]”.
⊕ Danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn Vancouver (thứ tự tài liệu tham khảo xuất hiện theo thứ tự sử dụng xuất hiện trong bài báo).

Bản thảo có độ dài quá qui định sẽ không được chấp nhận. Không tính phần bảng, sơ đồ và tài liệu tham khảo, bài tổng quan không quá 3.500 từ, bài nghiên cứu không quá 3.000 từ, trường hợp lâm sàng không quá 1.000 từ. Cho phép thêm mỗi bảng hoặc sơ đồ 250 từ.

Bản thảo phải có phần Trang bìa bao gồm: (1) tựa đầy đủ của bài báo, tiếng Việt và tiếng Anh, (2) tên , học hàm, học vị, cơ quan đang công tác của tất cả các tác giả, (3) tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm liên hệ về bản thảo, (4) danh sách các từ khóa viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus, (5) phần tóm tắt, tiếng Việt và tiếng Anh.

Phần Nội dung của bài nghiên cứu phải bao gồm Đặt vấn đề (có các mục tiêu nghiên cứu), Đối  tượng và Phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Bàn luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).

Các Bảng chỉ chứa các thông tin chưa được nêu trong nội dung bài viết, không được trùng lặp. Không cho phép trình bày quá 5 bảng đối với bài tổng quan hoặc bài nghiên cứu.

Các ký hiệu, đường kẻ trong sơ đồ, đồ thị phải đủ lớn để vẫn có thể đọc được khi cần thu nhỏ trong in ấn. Hình ảnh phải được lưu ở định dạng JPEG trong 1 file riêng biệt, dung lượng không quá 2Mb, có kèm chú thích. Tất cả bảng, sơ đồ, hình minh họa phải đặt trong những trang riêng biệt cuối bản thảo.

Tác giả chỉ nên trích dẫn các tài liệu thật cần thiết, và cần thẩm tra lại các tài liệu tham khảo trong bản thảo. Tài liệu tham khảo được trình bày theo Chuẩn Vancouver, đặt cuối bản thảo, được đánh số liên tục theo trình tự trích dẫn trong bản thảo, không phân biệt loại ngôn ngữ. Cụ thể, với bài báo nghiên cứu, phải có: Tên của tất cả tác giả; tên bài báo; tên tạp chí được viết tắt theo ước như trong Medline; năm xuất bản; tập số; trang đầu và trang cuối của bài báo. Đối với tài liệu tham khảo là sách; tên tác giả, tựa sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm. Ví dụ (1,2) là của bài báo nghiên cứu, (3,4) là của sách và một chương trong sách, và (5) là của trang web.
 
1. Halpem SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25; 347(4):284-7.
2. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86.
3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
4. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstesin B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
5. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http:// www.cancer-pain.org/.
 
Khi gửi bản thảo vui lòng đính kèm "Bản cam kết" có chữ ký của tác giả dạng file PDF. Biểu mẫu có thể tải tại đây
Các bài gửi đăng sẽ được Hội đồng biên tập duyệt và Tổng biên tập sẽ quyết định chọn đăng. Bản thảo của bài không được chọn sẽ không được gửi trả lại.
Các tác giả chịu trách nhiệm về các quan điểm khoa học trong bài viết của mình. Các tác giả có thể liên hệ trực tiếp với tòa soạn để nhận được hướng dẫn chi tiết hơn về thể lệ gửi và đăng bài.

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.