Diễn đàn thành viên Hội Phụ sản Việt Nam

Diễn đàn thành viên Hội Phụ sản Việt Nam

Với mục nâng cao chất lượng và tính hiệu quả trong công việc, được sự đồng ý của Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, diễn đàn Hội Phụ Sản Việt Nam ra đời với hình thức một diễn đàn trực tuyến trao đổi chuyên môn của tất cả thành viên Hội Phụ sản Việt Nam và tất cả những người quan tâm lĩnh vực Sản, Phụ khoa và Vô sinh.

Hệ thống sử dụng xác thực tập trung với một tài khoản duy nhất khởi tạo trên hệ thống tạp chí Phụ Sản. Với tài khoản này quý vị có thể đọc tạp chí, gửi bản thảo cũng như truy cập vào diễn đàn để trao đổi với tất cả đồng nghiệp khác với nhiều chức năng hữu ích.

Đăng ký tài khoản: https://vjog.vn/journal/user/register

Truy cập diễn đàn: https://forum.vjog.vn

Trân trọng cám ơn.