TS.BS. Phạm Chí Kông

TS.BS. Phạm Chí Kông

TS. BS. PHẠM CHÍ KÔNG
phamchikong@gmail.com
(+84) 0905180837

 

  • Tiến sĩ Y khoa, Chuyên ngành Phụ Khoa, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng
  • Phó Trưởng Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
  • Đã tham gia biên soạn 1 sách giáo trình sau đại học và 1 sách chuyên khảo trong lĩnh vực Sản Phụ
  • Tác giả, đồng tác giả 36 bài báo, trong đó 01 bài báo quốc tế.