TS.BS. Lê Quang Thanh

TS.BS. Lê Quang Thanh

TS.BS. LÊ QUANG THANH
quangthanhbvtd@yahoo.com
(+84) 0913726745

 

 • Giám đốc Bệnh Viện Từ Dũ – TP Hồ Chí Minh
 • Thạc sĩ khoa học - Khoa Y - Đại học Chulalongkorn – Bangkok – Thái Lan.
 • Tiến sĩ Y Khoa - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (Đang chờ cấp bằng)
 • Phó chủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
 • Uỷ viên Ban Biên Tập, Tạp chí Phụ Sản, Hội Phụ Sản Việt Nam
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ Sản Việt Nam
 • Phó chủ tịch hội Chu sinh và Sơ sinh TP Hồ Chí Minh
 • Ủy viên Ban Chấp Hành Hội nội tiết sinh sản TP Hồ Chí Minh
 • Uỷ viên Ban Chấp Hành Hội Phụ Sản TP Hồ Chí Minh
 • Là báo cáo viên và chủ toạ của nhiều Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế
 • Là tác giả/đồng tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và một số tạp chí quốc tế