TS.BS. Lâm Đức Tâm

TS.BS. Lâm Đức Tâm

TS.BS. LÂM ĐỨC TÂM
lamductam@gmail.com
(+84) 0945 141 567
 0000-0002-6681-8185

 

  • Giảng viên chính Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
  • Tiến sĩ Sản Phụ Khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế.
  • Là báo cáo viên của nhiều hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành.
  • Là tác giả/ đồng tác giả đề tài nghiên cứu được thực hiện và báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành.