TS. BS. Đỗ Quan Hà

TS. BS. Đỗ Quan Hà

TS.BS. ĐỖ QUAN HÀ
doquanha@gmail.com
Tel (+84) 0988 815 254

 

  • Tiến sĩ Y khoa, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
  • Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
  • Thư ký Hội đồng Khoa học Kỹ thuật và Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
  • Là báo cáo viên của một số Hội nghị khoa học trong nước và khu vực
  • Là tác giả / đồng tác giả của trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, bao gồm cả các tạp chí uy tín thuộc ISI/Scopus.