ThS.BS. Võ Văn Khoa

ThS.BS. Võ Văn Khoa

THS. BS. VÕ VĂN KHOA
 vvkhoa@huemed-univ.edu.vn
 (+84) 0903 522 330
0000-0002-5269-2710

  • Giảng viên Bộ Môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.
  • Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2011
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Sản phụ Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2014
  • Tu nghiệp tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Chung Ang, Hàn Quốc từ 6/2014 – 9/2014.
  • Tốt nghiệp Khoá đào tạo liên đại học về ung thư phụ khoa của Đại học Limoges, Pháp năm 2016.
  • Hoàn thành Chứng chỉ vận hành và điều trị khối u bằng HIFU năm 2017.
  • Tác giả/đồng tác giả 05 bài báo, trong đó 01 bài báo quốc tế.