ThS.BS. Trần Mạnh Linh

ThS.BS. Trần Mạnh Linh

THS. BS. TRẦN MẠNH LINH
 tmlinh@huemed-univ.edu.vn
 (+84) 0978 024 930
0000-0003-1987-8764

 

  • Giảng viên Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Thạc sĩ Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Thư ký toà soạn, Tạp chí Phụ Sản, Hội Phụ Sản Việt Nam
  • Tu nghiệp tại Hàn Quốc năm 2013-2014, tại Hoa Kỳ năm 2017
  • Tu nghiệp dành cho các nhà Sản Phụ khoa trẻ thuộc Hiệp hội Sản Phụ khoa Châu Á – Châu Đại Dương (AOFOG) tại Hồng Kông năm 2017.
  • Là tác giả/đồng tác giả của các đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước