ThS.BS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên

ThS.BS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên

THS. BS. NGUYỄN TRẦN THẢO NGUYÊN
 nttnguyen@huemed-univ.edu.vn
 (+084) 0914 424 777
0000-0001-5627-5992

  • Giảng viên Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Thạc sĩ Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Thư ký toà soạn, Tạp chí Phụ Sản, Hội Phụ Sản Việt Nam
  • Là tác giả/đồng tác giả của các đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước
  • Tham gia Ban tổ chức các Hội nghị Phụ sản toàn quốc, Hội nghị Phụ sản khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thành viên tham gia những khóa học online và có các chứng nhận của tổ chức Fetal Medecine Foundation.