ThS.BS. Nguyễn Đắc Nguyên

ThS.BS. Nguyễn Đắc Nguyên

THS. BS. NGUYỄN ĐẮC NGUYÊN
 ndnguyen@huemed-univ.edu.vn
 (+84) 0774 534 766
0000-0002-0406-1711

 

  • Giảng viên Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Thạc sĩ Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Thư ký toà soạn, Tạp chí Phụ Sản, Hội Phụ Sản Việt Nam
  • Là tác giả/đồng tác giả của các đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước