ThS.BS. Lê Viết Nguyên Sa

ThS.BS. Lê Viết Nguyên Sa

THS. BS. LÊ VIẾT NGUYÊN SA
 drlevietnguyensa@gmail.com
 (+84) 0935 601 010
0000-0002-7358-5973

 

  • Bác sĩ khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Trung Ương Huế
  • Tu nghiệp tại Cộng hòa Pháp
  • Là tác giả/đồng tác giả của nhiều bài báo trong nước và quốc tế