ThS.BS. Hồ Mạnh Tường

ThS.BS. Hồ Mạnh Tường

ThS.BS. HỒ MẠNH TƯỜNG
tuongho@hosrem.vn
(+84) 0903 633 377

 

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, ĐH Y Dược TPHCM (1993)
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa, NUS, Singapore (1999)
 • Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Hy Vọng (HOPE Research Center)
 • Tổng Thư ký HOSREM
 • Uỷ viên Ban Chấp hành VAGO
 • Thành viên Ban Biên tập của Tạp chí Phụ Sản – Phụ trách phía Nam
 • Cố vấn cấp cao, IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức
 • Phó Chủ tịch Hội Sinh sản Châu Á Thái Bình Dương (ASPIRE) 2018-2020
 • Đã tham gia viết và chủ biên 3 quyển sách tham khảo
 • Báo cáo viên khách mời trên 30 hội thảo khu vực và quốc tế
 • Tác giả và đồng tác giả hơn 30 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế (bao gồm NEJM, Human Reproduction, Fertility & Sterility, RBMO, JARG…) và hơn 100 bài báo trên các tạp chí trong nước.