PGS.TS. Trần Danh cường

PGS.TS. Trần Danh cường

PGS.TS. TRẦN DANH CƯỜNG
 
 

  • Giám Đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
  • Chủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản, Trường ĐHY Hà Nội
  • Phó chủ tịch thường trực, Hội Phụ Sản Việt Nam