PGS.TS. Nguyễn Xuân Hợi

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hợi

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN HỢI
+84912189090
doctorhoi@gmail.com
 0000-0001-9351-9941

 

  • Tiến sĩ Y khoa, Đại học Y Hà Nội.
  • PGS được bổ nhiệm tại ĐH Y Hà Nội và Học viện Quân Y.
  • Giám đốc Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
  • Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia
  • Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Y học, ĐH Y Hà Nội.
  • Ủy viên BCH Hội Y học Sinh sản Hà Nội
  • Báo cáo viên và chủ tọa nhiều hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
  • Tác giả và đồng tác giả 80 bài báo trong nước và quốc tế, đồng tác giả 1 sách tham khảo.