PGS.TS. Lê Minh Tâm

PGS.TS. Lê Minh Tâm

PGS.TS. LÊ MINH TÂM
 leminhtam@huemed-univ.edu.vn
(+84) 0989 228 779
 0000-0001-6225-3108

  • Giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (HueCREI)
  • Phó chủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Phó Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam (VSSM)
  • Tổng thư ký toà soạn, Tạp chí Phụ Sản (VJOG), Hội Phụ Sản Việt Nam
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ Sản Việt Nam (VAGO) và Hội Nội tiết Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Là tác giả / đồng tác giả trên 55 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí uy tín thuộc ISI/Scopus.
  • Là tác giả / đồng tác giả của trên 110 đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
  • Đã xuất bản 5 sách chuyên khảo trong lĩnh vực phụ khoa nội tiết và vô sinh
  • Là báo cáo viên của nhiều Hội nghị khoa học trong nước và khu vực