PGS.TS. Lê Hồng Cẩm

PGS.TS. Lê Hồng Cẩm

PGS.TS. LÊ HỒNG CẨM
lehongcam61@yahoo.com
(+84) 0913 645 517

 

  • Giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ Sản, ĐHYD TP.HCM
  • Tiến sĩ Y Khoa, ĐHYD TPHCM
  • Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược Tp HCM
  • Trưởng khoa khám bệnh, BV Mỹ Đức Phú Nhuận.
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ Sản Việt Nam và  HOSREM
  • Đã tham gia 4 cuốn sách và chủ biên 1 cuốn sách bài giảng Phụ Khoa
  • Là báo cáo viên của nhiều Hội nghị khoa học trong nước 
  • Là tác giả / đồng tác giả của trên 35 đề tài nghiên cứu và báo cáokhoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước