PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

PGS.TS. HUỲNH NGUYỄN KHÁNH TRANG
tranghnk08@gmail.com
(+084) 0903882015
0000-0003-1740-5621      

 

 • Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Tiến sĩ Y Khoa, năm 2009, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thầy thuốc ưu tú năm 2014.
 • Chủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Trưởng khoa Sản bệnh – Trưởng khối Sản, bệnh viện Hùng Vương, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng Trung tâm Đào tạo nhân lực Y tế Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Thành viên Hội Phụ Sản Việt Nam
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ Sản thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đồng tác giả của hơn 10 đầu sách bài giảng, chuyên khảo trong lĩnh vực chuyên ngành Sản Phụ khoa.
 • Là báo cáo viên và chủ tọa của nhiều Hội nghị khoa học trong nước
 • Là báo cáo viên một số Hội nghị khu vực và thế giới
 • Là tác giả / đồng tác giả của 72 đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
 • Là tác giả / đồng tác giả 7 bài báo quốc tế .