PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng

PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng

PGS.TS. HỒ SỸ HÙNG
hohungsy@gmail.com

 

Giảng viên Bộ môn Phụ sản ĐHY Hà Nội.

PGĐ Trung tâm HTSS Bệnh viện Phụ sản Trung Ương.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

 • Năm 1996-1999, Bác sỹ Nội trú, Thạc sỹ chuyên ngàng Phụ sản, Trường ĐHY Hà nội
 • Năm 2003-2004: FFI tại Joseph Fourier University, Grenoble Cộng hòa Pháp.
 • 2007, thực tập tại Hopital du Nord, Marseille University, Cộng hòa Pháp.
 • Năm 2005, thực tập giảng viên tại Karolinska University, Thụy điển
 • Năm 2010, đào tạo IVF tại Osaka, Nhật bản
 • Năm 2012, đào tạo phẫu thuật sàn chậu tại California, Hoa Kỳ
 • Năm 2014, tiến sĩ ĐHY Hà nội.
 • Năm 2018, PGS Bộ môn Phụ sản Trường ĐHY Hà nội

BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ, SÁCH VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC

 • Tác giả và đồng tác giả 70 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
 • Tác giả chủ biên 2 quyển sách tham khảo về chuyên ngành vô sinh
 • Đồng tác giả 10 sách đào tạo y khoa và chuyên ngành Vô sinh.