PGS.TS. Hà Thị Minh Thi

PGS.TS. Hà Thị Minh Thi

PGS.TS. HÀ THỊ MINH THI
 htmthi@huemed-univ.edu.vn
(+84) 0914 046 350
0000-0003-3803-9472

 

  • Tiến sĩ chuyên ngành Y sinh học-Di truyền, trường Đại học Y Hà Nội
  • Giảng viên cao cấp, Phụ trách Bộ môn Di truyền Y học, trường Đại học Y Dược Huế
  • Phụ trách Viện Y Sinh học, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Phụ trách Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế
  • Ủy Viên Ban chấp hành Hội Di truyền Y học Việt Nam
  • Hội viên Hội Di truyền người Hoa Kỳ (ASHG)
  • Hội viên Hội Di truyền người Châu Âu (ESHG)
  • Tác giả, đồng tác giả 60 bài báo, trong đó có 8 bài báo quốc tế trên các tạp chí ISI, Scopus