GS.TS. Võ Minh Tuấn

GS.TS. Võ Minh Tuấn

GS.TS. VÕ MINH TUẤN
vominhtuan@ump.edu.vn
(+84) 0909 727 199
0000-0001-7238-9770

 

  • Giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược HCM
  • Tiến sĩ Khoa học, University of Texas,
  • Hậu tiến sĩ – OB/GYN PosDoc, University of Michigan, USA.
  • Phó chủ nhiệm Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược TPHCM
  • Trưởng phòng NCKH, Trường Đại học Y Dược TPHCM.
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ Sản TP Hồ Chí Minh và Hội Hosrem
  • Đã xuất bản 5 sách chuyên khảo trong lĩnh vực Sản Phụ khoa
  • Là báo cáo viên của nhiều Hội nghị khoa học trong nước và khu vực.
  • Là tác giả của trên 120 đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học (25 bài báo quốc tế).