GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy


GS. TS. NGUYỄN VŨ QUỐC HUY
 nvqhuy@huemed-univ.edu.vn
 (+84) 0914 066 755
 0000-0002-4744-7059

  • Tiến sĩ Y khoa, Đại học Düsseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức
  • Giảng viên cao cấp, Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế
  • Giáo sư thỉnh giảng, Chương trình PhD Human Biology, Đại học Tsukuba, Nhật Bản
  • Phó Chủ tịch, Hội Phụ Sản Việt Nam
  • Phó Chủ tịch, Hội Phụ Sản Thừa Thiên Huế
  • Hội viên Danh dự, Hội Sản Phụ khoa Cộng hòa Pháp (CNGOF)
  • Hội viên Y khoa, Hội Hàn lâm Tế bào học quốc tế (IAC)
  • Chủ biên, tham gia biên soạn 24 sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo và sách hướng dẫn
  • Tác giả, đồng tác giả 136 bài báo, trong đó 29 bài báo quốc tế trên các tạp chí ISI, Scopus và DOAJ