GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

GS.BS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
drphuongnguyen44@gmail.com
(+84) 979 897 818

 

 • Giáo sư ủy nhiệm Viện Đại học Y Nice Sophia Antipolis được bầu tại Hội đồng Giáo sư Y khoa toàn nước Pháp và Tổng thống Pháp bổ nhiệm
 • Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO)
 • Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP Hồ Chí Minh (HOSREM)
 • Phó Chủ tịch Chi hội Y học sinh sản Việt Nam
 • Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam
 • Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - TP Hồ Chí Minh
 • Phó chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam-TP Hổ Chí Minh
 • Chủ tịch Hội Việt Mỹ-TP Hồ Chí Minh
 • Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn sản - Đại học Y Dược TP Hổ Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Sức khỏe phụ nữ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) - TP Hồ Chí Minh
 • Nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, giám đốc Viện Tim TP Hồ Chí Minh
 • Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, phó Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam