1.
Huỳnh PKM, Lý TL, Nguyễn Ánh N, Lê TVT, Vương TNL. Tỷ lệ chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh có nồng độ progesterone huyết thanh thấp và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Hùng Vương. TC Phụ sản [Internet]. 25 Tháng Chín 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];21(3):74-9. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1612