1.
Huỳnh TNN, Nguyễn TTN. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết cục thai kì ở những thai phụ có thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. TC Phụ sản [Internet]. 23 Tháng Chín 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];21(3):50-9. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1609