1.
Trần DT, Hồ M Đạt, Lê PT, Nguyễn CL. Đánh giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và các yếu tố liên quan . TC Phụ sản [Internet]. 25 Tháng Chín 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];21(3):60-6. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1608