1.
Nguyễn MH, Lê CC, Nguyễn TH. Đặc điểm và kết cục thai kỳ của thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong đại dịch COVID-19. TC Phụ sản [Internet]. 23 Tháng Chín 2023 [cited 3 Tháng Chạp 2023];21(3):35-2. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1547