1.
Phan TD, Nguyễn VT. Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện. TC Phụ sản [Internet]. 18 Tháng Năm 2023 [cited 1 Tháng Mười 2023];20(4):62-7. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1541