1.
Đặng AL, Trần TTH, Nguyễn TKC. Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca. TC Phụ sản [Internet]. 10 Tháng Mười 2022 [cited 3 Tháng Hai 2023];20(3):141-5. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1492