1.
Đặng THT, Đoàn TTT, Nguyễn THP, Chu TN, Phạm CM, Nguyễn Đức H. Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị chửa ngoài tử cung phối hợp chửa trong buồng tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. TC Phụ sản [Internet]. 10 Tháng Mười 2022 [cited 3 Tháng Chạp 2023];20(3):107-11. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1452