1.
Phạm T Đơn, Lê QV, Phạm TTY, Nguyễn VT, Hoàng TTH, Trần TV, Vũ TN. Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung. TC Phụ sản [Internet]. 10 Tháng Mười 2022 [cited 3 Tháng Hai 2023];20(3):91-6. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1412