1.
Trần TL, Trần TTH, Nguyễn MT. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. TC Phụ sản [Internet]. 7 Tháng Ba 2022 [cited 21 Tháng Ba 2023];19(4):35-0. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1280