1.
Nguyễn PN, Nguyễn VT, Nguyễn TTN, Nguyễn TDT, Nguyễn TNT, Trương TTT, Trương TPM. Giá trị của bề dày nội mạc trong tiên đoán ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ ra máu bất thường quanh và sau mãn kinh. TC Phụ sản [Internet]. 10 Tháng Giêng 2022 [cited 3 Tháng Ba 2024];19(3):31-8. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1268