1.
Nguyễn TKL, Nguyễn QT, Lê MT, Đoàn VM. Đặc điểm lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang . TC Phụ sản [Internet]. 29 Tháng Mười 2021 [cited 3 Tháng Ba 2024];19(2):34-0. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1222