1.
Mạc TTP, Dương MT, Nguyễn TBC. Viêm vú dạng hạt: Báo cáo loạt ca và điểm qua y văn. TC Phụ sản [Internet]. 11 Tháng Năm 2021 [cited 29 Tháng Mười-Một 2022];18(4):65-0. Available at: https://vjog.vn/journal/article/view/1097