Phan, Thị Bích Thuận, Anh Tú Nguyễn, Thị Thu Hiền Lê, Thị Huyền Trang Nguyễn, và Thị Mỹ Hạnh Phạm. “Thực trạng rối loạn Ham muốn, hưng phấn Trên 1.039 phụ nữ đến khám hiếm muộn tại Bệnh viện Nam học Và Hiếm muộn Hà Nội”. Tạp chí Phụ sản 21, no. 3 (Tháng Chín 25, 2023): 80-86. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://vjog.vn/journal/article/view/1620.