Lê, Thị Thuận Mỹ, Đắc Nguyên Nguyễn, Thị Như Quỳnh Trần, và Minh Tâm Lê. “Nghiên cứu ảnh hưởng hội chứng chuyển hóa ở Nam giới cặp vợ chồng Vô Sinh Và kết Quả thụ Tinh nhân tạo”. Tạp chí Phụ sản 19, no. 3 (Tháng Giêng 10, 2022): 48-56. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1252.