Lý, Đại Lương, Thị Ngọc Mai Trần, Vũ Lan Hương Trần, Thái Hữu Lộc Trần, Mỹ Anh Tô, Ngọc Anh Vũ Hồ, Thành Nam Nguyễn, và Thị Thu Vân Trần. “Đánh Giá lối sống của Thai phụ trước Khi được chẩn đoán đái tháo đường Thai kỳ”. Tạp chí Phụ sản 19, no. 2 (Tháng Mười-Một 1, 2021): 48-53. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1205.