Nguyễn, Trần Bảo Chi, Thị Ngọc Hạnh Trần, Vũ Mỹ Linh Nguyễn, Minh Thư Dương, Thị Hồng Oanh Nguyễn, Thị Ngọc Bích Trần, và Thủy Thảo Phương Mạc. “Hiệu Quả của phương pháp Sinh thiết Vú dưới hướng dẫn Siêu âm với hỗ trợ Hút chân không Trong xử Trí tổn thương Vú tại Bệnh viện Hùng Vương”. Tạp chí Phụ sản 18, no. 3 (Tháng Mười-Một 25, 2020): 49-53. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1101.