Trần, Thị Thúy Hằng, Phạm Phương Anh Đinh, Thị Mỹ Hạnh Trần, Thị Kim Tuyết Nguyễn, Thị Thanh Thắm Ngô, Khánh Duy Nguyễn, Quyết Thắng Vũ, và Thị Hằng Phan. “Hiệu Quả của chương trình Can thiệp tăng cường tuân thủ Quy trình rửa Tay phẫu thuật tại Bệnh viện Hùng Vương năm 2019”. Tạp chí Phụ sản 18, no. 2 (Tháng Mười-Một 2, 2020): 43-47. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1098.