Nguyễn, Đình P. T., T. M. H. Hoàng, và T. K. H. Dương. “Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn Kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng ”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 4-5, Tháng Mười-Một 2023, tr 82-87, doi:10.46755/vjog.2023.4-5.1645.