Lâm, Đức T., T. M. T. Lý, và Đắc L. Phạm. “Tỷ lệ các loại Nhau tiền đạo Và một số yếu tố Nguy Cơ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2019 - 2021”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 3, Tháng Chín 2023, tr 15-21, doi:10.46755/vjog.2023.3.1617.