Nguyễn, T. K. A., và T. L. G. Trương. “Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng Và kết Quả điều trị dọa sẩy Thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 3, Tháng Chín 2023, tr 43-49, doi:10.46755/vjog.2023.3.1613.