Huỳnh, T. N. N., và T. T. N. Nguyễn. “Nghiên cứu một số yếu tố Liên Quan Và kết cục Thai Kì ở những Thai phụ Có Thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 3, Tháng Chín 2023, tr 50-59, doi:10.46755/vjog.2023.3.1609.