Trần, D. T., M. Đạt Hồ, P. T. Lê, và C. L. Nguyễn. “Đánh Giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử Cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ Trong độ tuổi Sinh sản Và các yếu tố Liên Quan ”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 3, Tháng Chín 2023, tr 60-66, doi:10.46755/vjog.2023.3.1608.