Nguyễn, M. H., C. C. Lê, và T. H. Nguyễn. “Đặc điểm Và kết cục Thai kỳ của Thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai Trong đại dịch COVID-19”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 3, Tháng Chín 2023, tr 35-42, doi:10.46755/vjog.2023.3.1547.