Phan, T. D., và V. T. Nguyễn. “Đánh Giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân Viên Y Tế tại một bệnh viện”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 4, Tháng Năm 2023, tr 62-67, doi:10.46755/vjog.2022.4.1541.