Đặng, A. L., T. T. H. Trần, và T. K. C. Nguyễn. “Can thiệp Nút động mạch tử Cung Có chọn lọc Trong điều trị thông nối động tĩnh mạch Trong Cơ tử Cung: Báo cáo loạt Ca”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 3, Tháng Mười 2022, tr 141-5, doi:10.46755/vjog.2022.3.1492.