Lê, M. T. “Thoát vị hoành bẩm Sinh, cập nhật vấn đề chẩn đoán, điều trị trước Và Sau Sinh”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 3, Tháng Mười 2022, tr 11-15, doi:10.46755/vjog.2022.3.1454.