Nguyễn, T. C. N., T. M. A. Nguyễn, T. K. Huỳnh, T. K. A. Phan, T. M. T. Lưu, và T. C. Trần. “Hiệu Quả làm sụp Khoang phôi Nang nhân tạo trước Khi thủy Tinh hóa bằng phương pháp Laser ”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, tr 55-59, doi:10.46755/vjog.2022.1.1324.